Βελτιστοποίηση Server!

Mε την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα ταχύτητας. Αυτό συνήθως έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις του server αλλά και της βάσης δεδομένων του eshop.

Σε αυτή την υπηρεσία αναλαμβάνουμε να μετατρέψουμε το ηλεκτρονικό κατάστημα σας σε ένα ταχύτατο eshop.

Μερικές από τις υπηρεσίες μας:

Chrooted FTP, Server OS Tuning, Database tuning, Apache | Fastcgi & PHP-FPM, Nginx & PHP-FPM, Memcached, FPC + APC + Varnish, Diskless Cache